Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zadání domácí práce na 23. - 27. 3. 2020

23. 3. 2020

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 23. 3. – 27. 3. 2020

 

Milí rodiče a milé děti J,

moc Vás zdravím a posílám zadání domácí práce na další týden. Abych s Vámi a dětmi měla alespoň nějakou zpětnou vazbu, moc Vás prosím, samozřejmě podle Vašich možností, abyste mi doma práce dětí z minulého týdne nafotili a poslali jako přílohu na e-mail. Několik z Vás již tak samo učinilo, děkuji Vám, moc mě to potěšilo, děti s Vaší pomocí pracovaly moc pěkně J. Budu moc ráda, když mi každý z Vás poskytne zpětnou vazbu do konce tohoto týdne jedním e-mailem, příp. telefonátem nebo alespoň sms. Pomůže mi také informace od Vás, zda je úkolů mnoho, či málo…Vím, že teď všichni prožíváme náročné dny. Budu se snažit, aby množství práce odpovídalo hodinám v rozvrhu a dalo se rozumně zvládnout, tzn. pokusím se zadávat základní úkoly, které bude třeba splnit a také úkoly nad rámec základních = rozšiřující (pro zájemce), abych vyšla vstříc dětem pokud možno individuálně. Pochopitelně také uvidíme, co přinesou další dny. Nicméně uzavření škol bude s největší pravděpodobností dlouhodobější, jak asi víte z aktuálních zpráv, zatím se hovoří o polovině května… Nové informace přibývají, situace se vyvíjí a tomu se bude přizpůsobovat i další průběh výuky na dálku, aby se dala zvládnout co nejlépe. Samozřejmě mi můžete v případě potřeby napsat nebo zavolat, ráda Vám pomohu alespoň na dálku. Můžou mi zavolat i děti, když si nebudou s něčím jisté, ráda vysvětlím a poradím, ráda je uslyším. Vážím si Vaší spolupráce, bez ní bychom se vůbec neobešli.

 

ČESKÝ JAZYK – ZÁKLADNÍ PRÁCE:

 • OPAKOVÁNÍ -  procvičovat učivo z minulých dvou týdnů – vlastní jména a jména obecná, psaní velkých písmen v názvech měst, vesnic, řek, hor, pohoří…a abecedu – odříkání bezpečně zpaměti (často se plete část M, N, Ň, O…).
 • NOVÉ UČIVO – řazení slov podle abecedy podle 1. písmene, dále pokud je 1. písmeno stejné, řadí se slova podle 2. písmene… Procvičovat na tabulku (papír, do sešitu…) řazení slov podle abecedy, např. napiš 5 svých nejoblíbenějších jídel, pak je očísluj 1 – 5 podle abecedy, můžete řadit jména kamarádů, rostliny, věci...nebo i touto formou - vymysli si postupně 5 zvířat tak, abys je říkal(a) či psal(a) už ve správném pořadí podle abecedy…
 • Do sešitu „ČJ – procvičování“ (nebo na papír, protože někomu už možná starý sešit došel…) napsat uč. ČJ str. 90/cv. 6 – nejprve slova vypsat zvlášť, do sešitu až seřazená podle abecedy.
 • ČJ uč. str. 90/cv. 9 – vyberte si jednu možnost splnění tohoto cvičení:
 1. Napsat do sešitu 15 dvojic slov podle vzoru v učebnici pečlivě psacím písmem (papoušek Pepa, čáp Čenda…).
 2. Na čtvrtku (papír) nalepit nejméně 7 vystříhaných obrázků zvířat (nebo barevně zvířata nakreslit) a popsat je opět pomocí malých lístečků nebo vedle do sloupečku podle vzoru (viz za A) nebo učebnice).
 • Procvičování psaní a pravopisu - do sešitu „ČJ – diktáty a KP“ napsat str. 92/cv. 14 jako kontrolní přepis (stačí 5 libovolných vět) a jako diktát str. 93/cv. 18.

ČTENÍ: PS „Víš, co čteš?“ – vypracovat str. 55 – 57, číst ze své knížky nahlas alespoň 5krát týdně 15 minut.

NABÍDKA PRO ŠIKULY A RYCHLÍKY - ROZŠIŘUJÍCÍ PRÁCE:  

 • Hra o krále abecedy: Hrajte alespoň ve dvojici, lepší je ale skupinka...Jeden začne nahlas říkat abecedu a náhle skončí. Další naváže. Kdo nepokračuje hned nebo se splete, získává trestný bod. Vítěz je král abecedy J.
 • Zahrajte si na papíře známou hru „Země, města, jména, věci…“. Pište psacím písmem, děti si procvičí nejen ústně abecedu, ale i psaní velkých i malých písmen…
 • VV + ČJ -  Moje písmeno: Na papír A4 nalepit z barevného papíru, nebo barevně nakreslit (výrazně a větší) 1. písmeno svého jména. Kolem písmene lepit obrázky, které tímto písmenem začínají nebo je kreslit a popisovat (stříhat můžete z časopisů, letáků…), např. PETRA – P – perník, ponožka, postel, pusa, pastelka…Slova je možné také očíslovat podle abecedy…fantazii se meze nekladou…
 • Procvičovat učivo můžete i na webových odkazech, které jsem Vám poslala minulý týden, sledovat na ČT 2 živě nebo zpětně pořad pro 1. stupeň Učí Telka. Doporučuji http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html (Vlastní jména, Vlastní jména zvířat a měst…).

 

MATEMATIKA – ZÁKLADNÍ PRÁCE:

 • OPAKOVÁNÍ - procvičovat s dětmi alespoň občas písemně i ústně příklady na sčítání a odčítání do 100 všech typů, zejména s přechodem desítek, např. : . – 6 = 38, 47 + . = 55…, měly by počítat rychle a bez chyb.
 • Procvičovat co nejčastěji násobení do 20 podle pokynů z minulých týdnů - pomocí drobných stejných předmětů si dělat na stole hromádky a zapisovat na papír, nebo na smazávací tabulku příklady na sčítání a násobení. Např. znázorni 3 po 6 (dítě k tomu zapíše 3 . 6 = 18, 6 + 6 + 6 = 18), 7 po 1, 2 po 4…
 • Trénovat s dětmi průběžně vyhledávání výsledků příkladů na násobení (součinů) v tabulce násobilky (popsáno v minulé zprávě).
 • NOVÉ UČIVO – Dělení do 20 (M uč. str. 52 – 53), Násobení a dělení číslem 2 (str. 55 – jen úvod), prosím o vysvětlení, některá cvičení z učebnice podle možností projít ústně, str. 54 (Dělení nuly) zatím odložíme, taktéž geometrii.
 • Nácvik dělení – jak trénovat pomocí názoru: Rozděl spravedlivě 8 předmětů dvěma dětem a zapiš příklad na dělení. Dítě začne postupně rozdělovat po jedné 8 předmětů na dvě hromádky. Až rozdělí všechny předměty, řekne, kolik předmětů každé dítě dostane (= počet kusů v jedné hromádce) a zapíše 8 : 2 = 4. Pokračujte dalšími příklady, např. rozděl 9 předmětů mezi 3 děti, 12 předmětů šesti dětem…POZOR! Zatím pracovat vždy s příklady beze zbytků…
 • Vyhledávání výsledků příkladů na dělení (podílů) v tabulce násobilky:

např. 15 : 3 - ve 3. řádce, kde jsou násobky tří, dítě vyhledá číslo 15 a ukáže si ho pravým ukazováčkem. Jede prstem nahoru k číslu sloupečku a přečte podíl = 5. Dále 14 : 2 – ve 2. řádce dítě vyhledá 14, jede prstem nahoru a přečte číslo sloupce = 7…Takto, prosím, trénujte jisté vyhledávání podílů, zatím stačí v oboru 0 – 50.

 • PS str. 16/cv. 10, 11 – zde doporučuji vybarvovat různými pastelkami (jejich počet se odvíjí podle dělitele), např. u jablek a sazenic 2 pastelky, dítě vybarvuje každou pastelkou po jednom jablku od kraje směrem do středu…).
 • PS celou str. 17 a 19 – násobení a dělení číslem 2, můžete začít trénovat vyjmenování násobků 2 (0, 2, 4,…20 a zpět 20, 18, 16…0). Doporučuji při nácviku používat tabulku násobilky jako oční oporu (2. řádek nebo 2. sloupeček).

NABÍDKA PRO ŠIKULY A RYCHLÍKY – ROZŠIŘUJÍCÍ PRÁCE:

 • Vyrobit si ze čtvrtky kartičky na procvičování příkladů na násobení a dělení číslem 2, z jedné strany bude příklad (5 . 2), z druhé strany výsledek (10).
 • Procvičovat učivo můžete na webových odkazech, např.

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html (Příprava na násobení, Násobení 2, Příprava na dělení, Dělení 2…).

PRVOUKA

 • Pracujeme podle zvláštních učebních materiálů s názvem „Velké putování skřítka Ostružinky“. Děti mají nyní v deskách 18 hotových kapitol. Poslední kapitola ještě částečně ve škole byla „Zlomené špaččí křídlo“ s učivem o návratu tažných ptáků. PL dostaly děti už na doplnění domů.
 • NOVÁ 19. kapitola má název „Morana“ a patří do ní povídání o zvyku vynášení Morany z vesnice, seznámení s obojživelníky (zejména žábami, které v ČR žijí) a vývoj žab (vajíčko, pulec, dospělý jedinec).

Pohádku a PL Vám k nahlédnutí, případně vytisknutí (podle Vašich možností) a vypracování doplním sem co nejdříve.

Moc děkuji za spolupráci, držte se J!                 Petra Holubová