Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZOR!!! Ode dneška 1. 12. dochází k drobné změně v rozvrhu! Z vážných organizačních důvodů budou mít děti po dobu plaveckého výcviku 2. tříd AJ od tohoto týdne ve středu 2 vyučovací hodiny za sebou (3. a 4. vyučovací hodinu), tím pádem si přehodíme hodinu vlastivědy na pátek (2. vyučovací hodinu).

Nově platí rozvrh hodin tedy takto:

  • Středa: ČJ, M, AJ, AJ, PČ
  • Pátek: ČJ, Vl, TV, TV, ČJ - čtení

Ostatní dny jsou beze změny. Děkujeme za pochopení.

ZADÁNÍ PRÁCE PRO NEMOCNÉ

3. prosince

ČJ - napsat samostatně kontrolní doplňovací cvičení - uč. str, 36/cv. 6 (možno vytisknout a doplnit i/y)

- přečíst si v uč. str. 39 všechny uvedené pravopisně obtížné dvojice slov s i/y po M

- na pondělí: z uč. str. 39 si vybrat 3 dvojice pravopisně obtížných slov a napsat s nimi věty do sešitu "ČJ - procvičování"

- umět zpaměti řady VS po B, L a M

Vl - dokončit obě strany PL ve fialových deskách "Orientace v krajině"

- umět na kompasu/buzole najít sever a další světové strany

Čtení - přečetli jsme si 1. kapitolu ve společné četbě "Školník Kulda je jednička" s názvem "Přírodověda"

- číst svoji knížku každý den alespoň 15 minut (před ván. prázdninami bude ještě jedna čtenářská hodina s hodnocením domácí četby a prezentaci čten. deníků)

2. prosince

ČJ - v PS "Hravá čeština" dokončit celou stranu 25, umět bezpečně zpaměti odříkat řady VS po B, L a M

M - procvičovat si příklady na pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel - vypočítat ústně v učebnici str. 33/cv. 5, str. 34/cv. 7, PS se Čtyřlístkem vypracovat na str. 29/cv. 1

- geometrie - vzájemná poloha dvou kružnic, procvičovat přesné rýsování kružnice o daném poloměru- vypracovat v PS se Čtyřlístkem str. 51

- psali jsme plánovanou KP - živočichové (děti si napíší po návratu do školy), přečíst si v učebnici na str. 25 a 26 - Živočichové našich lesů, vypracovat PL (posílám, nebo děti vypracují až po návratu)

1. prosince

ČJ - do sešitu "ČJ - diktáty a KP" napsat plánovaný diktát č. 10 (najdete v rubrice "Diktáty a KP"), trénovat zpaměti VS po M, v PS "Hravá čeština" vypracovat na str. 24/cv. 6 a na str. 25/cv. 1

M - nové učivo - pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel - vypočítat ústně v učebnici str. 32/cv. 1 a 2, na str. 33/cv. 4, v PS se Čtyřlístkem vypracovat na str. 28/cv. 16, 17 a 18 (= dokončit tuto celou stránku)

30. listopadu

ČJ - PS str. 24/cv. 4 a 5, Pravopisné pětiminutovky str. 16/1. sloupeček, umět bezpečně zpaměti řadu VS po B a L, začít si trénovat VS po M, umět vyjmenovat přehled slovních druhů

M - procvičovat si zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce a statisíce

- přečíst si v učebnici str. 20 - 24 - ekosystém les, lesní patra

Děkuji za spolupráci a pomoc. Přeji všem hlavně hodně zdraví!

                                                                                 Petra Holubová