Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. zpráva

7. 4. 2019

27. ZPRÁVA 8. 4. – 12. 4. 2019

PROBĚHLO:

  • V úterý 2. 4. – speciální hodina TV s trenérem mládeže v rámci projektu Škola v pohybu. Děti si užily cvičení pod jiným vedením a vyzkoušely si zajímavé pohybové aktivity s atraktivními pomůckami. Všem se cvičení moc líbilo, určitě nám některé hry a činnosti obohatí další hodiny tělocviku.

PROBĚHNE:

  • Konzultační hodiny k 3. čtvrtletí (viz minulá zpráva) – 9. a 10. 4. mám již obsazeno. Pokud jste se se mnou ještě nedomluvili na termínu, zavolejte mi, prosím, co nejdříve, další termíny jsou po Velikonocích v úterý 23. 4. od 14 – 15, 30 hodin a ve středu 24. 4. od 14 – 17, 30 hodin. Pokud se Vám nabízené termíny nehodí, ozvěte se také a pokusím se Vám v jiném termínu vyjít vstříc, ráda bych osobně mluvila se všemi z Vás.
  • Ve čtvrtek 11. 4. – výukový program „Ptáci na obzoru“ – Ornita – pro nás 1. vyučovací hodinu. Cena: 70 Kč. Peníze, prosím, pošlete do čtvrtka najednou s hudební akcí (50 Kč – viz níže), celkem tedy 120 Kč. Děkuji.

Další akce do konce dubna:

  • V pondělí 15. 4. – Velikonoční jarmark od 15 – 17 hodin v přízemí školy. Všichni jste moc srdečně zváni! Děti budou ve skupinkách prodávat osení a drobné velikonoční dekorace na našem třídním stánku. Velmi se na tuto „službu“ těší. Napište mi, prosím, dobu, kdy se to Vašemu dítěti v pondělí hodí. Pokud nemůže přijít, dejte mi to také vědět (čas proškrtněte), pokusím se sestavit skupinky na prodávání (děti se budou střídat asi po 20 – 30 minutách, případně jak to vyjde).

Můj syn (moje dcera) může prodávat v době ……………………………………… Děkuji. Také děkuji za přislíbenou pomoc s pečením dobrot na jarmark p. Svrčkové, Krejčí a Svobodové. Pokud byste se někdo chtěl přidat, budu moc ráda, dejte mi, prosím, vědět předem, abych věděla, s čím mohu počítat. Předem moc děkuji.

  • Ve středu 17. 4. – „Páťáci učí prvňáky“ – společné vyučování s 5. A.
  • V úterý 23. 4. – hudební program „Bubny do škol“ (společně s 1. stupněm).

Cena: 50 Kč.

  • Ve čtvrtek 25. 4. – recitační soutěž „Papoušek“ – pro zájemce.

K VÝUCE:

  • Mám vybrané notýsky na dopsání nových známek a hodnocení.
  • Tento týden se opět přesadíme do skupin, ve kterých budeme pracovat až do velikonočních prázdnin. Děti budou dostávat další body do celoroční soutěže.

Český jazyk: Minulý týden jsme začali číst v PS první stránky nové kapitoly „U nás dětí“. Tento týden budeme pokračovat na str. 44 – 46. Číst budeme i z čítanky a PL, trénovat plynulé čtení a pochopení textu. V pátek děti dostaly PL s několika básničkami, do pátku 12. 4. se mají jednu naučit zpaměti pěkně přednášet. Básničku si mohou najít i jinou, dle vlastního výběru. Kdo by měl zájem, může se zúčastnit i soutěže v přednášení „Papoušek“ (viz výše).

V písance: Minulý týden jsme natrénovali k, f a g, tento týden nás čekají velká psací písmena I, J, H a U, str. 16 – 21. Děti už by měly zvládnout opis a přepis slov a krátkých vět. V psaní diktátů se téměř všem daří. Pokud vidíte, že Vašemu dítěti diktáty, opisy a přepisy nejdou, zkoušejte je s nimi doma, pravidelně psaní písmen a slov procvičujte.

Matematika: Pracovali jsme hlavně z jiných materiálů a PL, které jsem pro děti chystala na procvičování učiva. Psali jsme 2 krátké KP (na sčítání a odčítání do 10), které naprostá většina zvládla výborně. Také jsme trénovali slovní úlohy, hlavně sestavení a napsání odpovědi. Většina dětí i v nich udělala velký pokrok. Některé děti mají ale stále potíže s dočítáním (2 + .  = 12…) a s příklady, ve kterých chybí menšenec či menšitel (14 - . = 10, .  – 7 = 10…). Tento týden dostanou všichni ještě opakovací DÚ na tyto typy příkladů, pak si ale už napíšeme samostatnou práci na známku z těchto typů příkladů na sčítání a odčítání do 20. V tomto týdnu už začneme nové typy příkladů – sčítání do 20 v 2. desítce (typ 13+2, 4+15…). V PS dojdeme asi na str. 35.

Prvouka: Minulý týden jsme se věnovali domácím zvířatům s mláďaty a velikonočním tradicím. Psali jsme opakovaně na tabulku krátký jednoduchý kvíz (roční období, měsíce, dny v týdnu), jen s tím rozdílem, že to byla samostatná práce a ne práce ve dvojici. Výsledky mě tentokrát moc nepotěšily, ukázalo se, že někteří si stále nepamatují, jaké jsou jarní měsíce, kdy jaro začalo (měsíc), který je 1. podzimní měsíc, jaký den v týdnu bude zítra…Tyto a podobné informace si říkáme téměř každý den. V těchto časových pojmech by se už děti měly vyznat a neměly by se jim plést. V tomto týdnu si napíšeme znovu podobný krátký test a shrneme si a zopakujeme informace o jaru (PS str. 52 a 53).

VV a PČ: V pondělí zasejeme velikonoční osení, držte nám palce, ať nám pěkně vyroste. Budeme dotvářet zápichy z keramické hlíny a další drobné dekorace na prodej na velikonočním jarmarku. Určitě si pro ně na jarmark přijďte!

Přeji pěkný jarní týden!                        Petra Holubová