Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. zpráva

17. 9. 2018

2. ZPRÁVA 17. 9. – 21. 9. 2018

PROBĚHLO:

  • 14. 9. – fotografování, asi do 14 dnů dostanete domů sadu fotografií, buď si ji ponecháte a pošlete peníze, nebo ji vrátíte zpět do školy bez placení.
  • U paní Halíkové jsem domluvila vyrobení drátěných počítadel do 20, jak jsme se domluvili na třídní schůzce. Až mi je přinese, dám Vám vědět.

PROBĚHNE:

  • Od tohoto týdne budou už děti chodit do třídy samy, prosím, pomozte jim třeba ještě v šatně, ale pak ať jdou do třídy už samostatně nebo ve skupince s kamarády. Určitě to zvládnou J.

K VÝUCE:

  • Každý den, prosím, kontrolujte dětem stav penálu a ořezávejte doma tužky a pastelky, pokud je třeba. Děti sice mají krásná ořezávátka, ale dost nás to zdržuje. Děkuji.
  • Několik dětí nemá v tašce bílé desky na informace pro Vás, prosím, dejte jim je zpět do tašky. Také prosím, abyste v bílých deskách zprávy ponechávali, podle Vašeho podpisu poznám, že o akcích či informacích víte. Děkuji.
  • Děti chci opět a ráda moc pochválit, všechny se snaží pracovat co nejlépe (i při velkém vedru, které jsme ve třídě minulý týden měli). První dvě hodiny jsou většinou výborné, po velké přestávce už přichází únava…V lavicích sedíme jen část vyučovacích hodin, v průběhu vyučování hrajeme různé hry k výuce, k protáhnutí, relaxaci…Potíže nám zatím dělají přesuny z jedné činnosti do druhé, časté brebentění…I tady ale už je znát na dětech velký posun k lepšímu. Dosud děti seděly tak, jak chtěly, v tomto týdnu už do některých dvojic zasáhnu i já J.
  • Děti dostávají už i známky. Známku, která je „důležitější“ a bude i v notýsku, dávám do kroužku.
  • Prosím o přinesení všech výtvarných a dalších pomůcek ze seznamu a podepsaného látkového ručníku s větším poutkem do konce září, pokud jste tak již neučinili.
  • S platbou 300 Kč na fond SRPŠ, prosím, ještě počkejte, až Vám pošlu číslo účtu. V tomto Klubu rodičů by měla mít každá třída svého zástupce. Pokud by měl někdo z Vás o toto členství zájem, prosím, ozvěte se mi. Děkuji.
  • Chcete-li přihlásit své dítě na výtvarný kroužek pro 1. stupeň, který bude od října vždy v úterý od 13,45 – 14,45 hodin v 1. A, přihlaste se na emailu hana.slana@  zsvrane.cz.

Český jazyk: Minulý týden jsme zvládli číst a psát téměř všechny samohlásky, v pondělí si přidáme ještě U (Ú, Ů). Děti také zvládly v naprosté většině výborně napsat samy 1. písmeno k obrázkům a také 1. diktát známých písmen v pracovním sešitě. V tomto týdnu si přidáme už i první souhlásky – T a P a začneme číst a psát jednoduchá krátká slova. V PS „s pejskem a kočičkou“ dojdeme asi na str. 13. Pokud má Vaše dítě s něčím potíže, prosím, procvičujte to s ním doma co nejčastěji. Postup čtení slova, např. TÁTA: Dítě pokud možno rychle a nahlas vyhláskuje T-Á-T-A a pak znovu zopakuje celé slovo dohromady TÁTA. Pokud slovo nedokáže říci dohromady, zkuste celý postup znovu, pokud to stále nepřečte, vyhláskujte mu slovo rychle Vy a ať se Vám při tom dívá na pusu. Nezoufejte, ne všem to půjde hned, postupně to ale zvládnou všichni, chce to jen někdy hodně trpělivosti a procvičování. Při čtení je nutné si ukazovat záložkou a prstem.

 Pomáhat doma můžete také hraním různých ústních her, např. „Na Marťany“: hláskujte dětem krátká slova typu kolo, pes, banán, čert, žížala…K-O-L-O a oni mají říci, jaké slovo říkáte nebo „marťansky“ (hláskováním) mluví dítě a Vy řeknete slovo, které dítě hláskuje, dohromady (to je pro dítě těžší varianta). Prima je i slovní kopaná J.

Budeme trénovat uvolnění ruky dalšími kresebnými cviky (sešit „s mašinkou“) a pokusíme se o opis prvních slov v pracovním sešitě. Děti také dostanou nový malý sešit A5 s pomocnými linkami („se sluníčkem“) na procvičování psaní písmen a slov. Prosím, dbejte i doma na přesné, správné a pečlivé psaní písmen, hodně dětí má zatím tendenci psát rychle a mít práci co nejdříve hotovou… Velmi důležité je také dodržovat správnou velikost písmen.

Matematika: Počítáme do 5, v PS je postup trochu pomalejší, zde si přidáme počítání do 4 a 5, začneme psát číslice 1 a 2. Dojdeme asi na str. 15. Děti se v PS postupně seznamují s různými typy cvičení a zadání, nejde jen o daný početní obor, který naprostá většina dětí zná. Začali jsme také s dokreslováním obrázků do daného počtu, spojováním čísla s příslušným počtem obrázků…Věnovat se budeme už i geometrii, kde si připomeneme názvy geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh).

Prvouka: Budeme pokračovat v seznamování se se školním prostředím, vyvěsíme si nejdůležitější třídní pravidla chování v hodinách a o přestávkách. Naučíme se pojmenovat různé místnosti ve škole (ředitelna, tělocvična, kabinet…). V PS zvládneme str. 6 a 7.

HV: Umíme zpívat už několik písniček, kterými začínáme každý nový školní den (Smolíček, Dělání), naučíme se Holku modrookou a její další variace na všechny samohlásky.

VV a PČ: Kreslili jsme „kouzelné ruce“, ke kterým si děti vymyslely i krátká povídání pro ostatní, co umí jejich ruka vyčarovat. Mnozí ukázali velkou fantazii.

Přeji krásný týden!                                         Petra Holubová